گفتار درمانی – کودکان 4 تا 5 سال

کودک در این سن باید قادر به انجام کارهای زیر باشد: شنیدن و درک مطلب درک لغات ترتیبی، مانند اولین، بعدی و آخرین درک لغات مربوط به زمان، مانند دیروز، امروز و فردا دنبال کردن دستورات طولانی، مانند “لباست را بپوش.” :دندانهایت را مسواک بزن.” یا “کتابت را بردار” پیروی کردن از دستورات و راهنمایی …

گفتار درمانی – کودکان 4 تا 5 سال ادامه »