پوزیشن خوابیدن

دو تا از بهترین پوزیشن ها برای پیشگیری از درد گردن

قرار گرفتن در یک پوزیشن  به طور مداوم  و نگاه کردن به یک صفحه نمایش کامپیوتر و یا هشت ساعت  خواب شبانه در حالی که سرتان به یک سمت چرخیده ، شما را دچار مشکلات مفصلفی – عضلانی خواهد کرد. 

دو تا از بهترین پوزیشن ها برای پیشگیری از درد گردن بیشتر بخوانید »