مهار و کنترل احساسات منفی_ چگونگی اثربخشی شیوه های مختلف مشاوره

در طول شبانه روز، ما با طیف گسترده ای از احساسات سروکار داریم. تجربه این احساسات می تواند برای ما خوشایند و لذت بخش باشد، مانند: عشق، دوست داشتن یکدیگر، غرور ، شادی، احساس رضایت از خود و زندگی و آرامش. از طرف دیگر، احساسات و تفکرات منفی داریم که از ترس، استرس، اضطراب ما …

مهار و کنترل احساسات منفی_ چگونگی اثربخشی شیوه های مختلف مشاوره ادامه »