آیا می توان به افراد مبتلا به بیش فعالی (ADHD) اعتماد کرد؟

حقیقت غم انگیز در مورد افراد مبتلا به کم توجهی و اختلال بیش فعالی (ADHD) این است که در برقراری ارتباط با دیگران، تشخیص واقعیت و غیر واقعیت دشوار خواهد بود. این امر نه تنها در مورد گفته های این افراد می باشد، بلکه در مورد آنچه دیگران در اطرافشان می شنوند نیز صدق می …

آیا می توان به افراد مبتلا به بیش فعالی (ADHD) اعتماد کرد؟ ادامه »