کودکم را به مهد کودک بفرستم یا نه ؟

کودکم را به مهد کودک بفرستم یا نه ؟

به نظرتان کودکم را به مهد کودک بفرستم یا نیازی نیست ؟ سوالی که خیلی از مراجعین مرکز  و والدینی که کودک زیر 6 سال دارند همیشه و همه جا می پرسنداین است که فرزندم را به مهد بفرستم یا خیر ؟ در جواب این والدین عزیز و با توجه به اینکه خودم در سنین …

کودکم را به مهد کودک بفرستم یا نه ؟ ادامه »