چرا مشاوره پیش از ازدواج مفید است؟

    مشاوره قبل از ازدواج به زوج ها کمک میکند قبل از اینکه ازدواج کنند روابط خود را بهبود ببخشند. در همه مشاوره های قبل از ازدواج مشاورین زوجها را تشویق میکنند که راجع به دامنه وسیعی از موضوعات مهم و روابط نزدیک که در ارتباط با ازدواج است بحث و گفتگو کنند مسائلی …

چرا مشاوره پیش از ازدواج مفید است؟ ادامه »