همه چیز در مورد اختلالات روان-تنی (سایکوسوماتیک)

همه چیز در مورد اختلالات روان-تنی (سایکوسوماتیک)

تعریف اولین بار ارتباط بین اختلالهای روانشناختی و بیماری های جسمی توسط دانشمند بزرگ ایرانی،ابن سینا تشخیص داده شد.بعدها با […]

همه چیز در مورد اختلالات روان-تنی (سایکوسوماتیک) بیشتر بخوانید »