مصرف دائمی مسکن برای سردرد؛ بدترین انتخاب ممکن!

چرا مصرف مسکن روزانه برای سردرد در طولانی مدت بدترین انتخاب ممکن است؟ در مطالعه ای که اخیرا در آمریکا انجام شده مشاهده شد که از 807 نفر مورد بررسی که از داروهای ضد درد استفاده می کردند، 54 درصد از عوارض جانبی بالقوه این داروها آگاه نبودند و حدود 20 درصد این افراد بعد از …

مصرف دائمی مسکن برای سردرد؛ بدترین انتخاب ممکن! ادامه »