بهبود عملکردهای اجرایی با نوروفیدبک – مرکز نوروفیدبک در شمال تهران 

بهبود عملکردهای اجرایی با نوروفیدبک – مرکز نوروفیدبک در شمال تهران    مغز انسان از مجموعه خاصی از مهارت ها برای عملکرد در سطح بهینه استفاده می کند. لوب فرونتال مغز مسئولیت توانایی انجام کارهای مرتبه بالاتر را دارد . در غیر این صورت به عنوان کارکردهای اجرایی شناخته می شود. وقتی این موارد به …

بهبود عملکردهای اجرایی با نوروفیدبک – مرکز نوروفیدبک در شمال تهران  ادامه »