تفاوت صرع و تشنج| تفاوت بین صرع و تشنج چیست؟

تفاوت صرع و تشنج تشنج نشانه صرع است. صرع تمایل زمینه ای مغز برای تولید نوعی انفجار ناگهانی انرژی الکتریکی است که منجر به اختلال گذرای عملکرد مغزی می شود. داشتن یک نوبت تشنج لزوما به این معنا نیست که فرد صرع دارد. گاهی عواملی مانند تب بالا،آسیب مغزی شدید،کمبود اکسیژن و… می تواند باعث …

تفاوت صرع و تشنج| تفاوت بین صرع و تشنج چیست؟ ادامه »