بهترین مرکز رفتار درمانی

حقایقی در مورد بیش فعالی یا ADHD

کودکان مبتلا به بیش فعالی و نقص توجه یا ADHD نیازمند معاینات پزشکی هستند. بیش فعالی به دلیل نبود نظم یا قدرت اراده بروز نمی کند. برای کودکان مبتلا به بیش فعالی می توان محدودیت هایی تنظیم کرد، برنامه روزانه ترتیب داد و انتظاراتی از آنها داشت، اما به یاد داشته باشید که بیش فعالی …

حقایقی در مورد بیش فعالی یا ADHD ادامه »

مهار و کنترل احساسات منفی_ چگونگی اثربخشی شیوه های مختلف مشاوره

در طول شبانه روز، ما با طیف گسترده ای از احساسات سروکار داریم. تجربه این احساسات می تواند برای ما خوشایند و لذت بخش باشد، مانند: عشق، دوست داشتن یکدیگر، غرور ، شادی، احساس رضایت از خود و زندگی و آرامش. از طرف دیگر، احساسات و تفکرات منفی داریم که از ترس، استرس، اضطراب ما …

مهار و کنترل احساسات منفی_ چگونگی اثربخشی شیوه های مختلف مشاوره ادامه »