تاثیر فعالیت های حرکتی بر روی کودکان مبتلا به بیش فعالی (ADHD)

آیا تاکنون مبتلا به اختلال توجه بیش فعالی (ADHD) بوده اید؟ آیا فرزندی مبتلا به ADHD دارید یا چنین کودکی را می شناسید؟ مطمئنم اگر قبل از شناسایی این بیماری به دنیا نمی آمدم، به عنوان کودکی مبتلا به ADHD معرفی می شدم. مانند بسیاری از پسران کم سن و سال، همیشه مشکل نشستن داشتم …

تاثیر فعالیت های حرکتی بر روی کودکان مبتلا به بیش فعالی (ADHD) ادامه »