اختلالات روانی ناشی از مواد

    اختلالات روانی ناشی از مواد /دارو، مجموعه نشانگان بالقوه شدید،معمولا موقتی اما گاهی مداوم دستگاه عصبی مرکزی هستند که در زمینه تاثیرات موادی که سوء مصرف میشوند ، داروها یا مواد سمی متعدد ایجاد میشوند .   این اختلالات از اختلالات مصرف مواد متمایز شده اند که در آنها مجموعه ای از نشانه …

اختلالات روانی ناشی از مواد ادامه »