کنترل رفتارهای مخرب کودکان بیش فعال

  تنبیه و مجازات های شدید باعث میشود تا مشکلات رفتاری کودکان بیشتر شود بهتر است سازگارانه با آنها برخورد کنید، قوانین و مقررات را واضح و روشن برایشان بیان کنید و عواقبش را هم کاملا توضیح دهید.   مصرف پروتئین نمی تواند مشکلات رفتاری فرزند شما را درمان کند اما یک صبحانه کامل و …

کنترل رفتارهای مخرب کودکان بیش فعال ادامه »