تقویت مغز و حافظه به روش هایی کاملا ساده!

روش های مختلفی برای تقویت مغز و حافظه وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها می پردازیم: از مغز خود استفاده کنید درست است، از مغز خود استفاده کنید، در غیر اینصورت آن را از دست می دهید. استفاده از مغز باعث فعال ماندن آن می شود. افرادی که بیشتر از مغز خود …

تقویت مغز و حافظه به روش هایی کاملا ساده! ادامه »