نوروفیدبک و بیوفیدبک، روش های درمانی غیر دارویی

بیوفیدبک و نوروفیدبک EEG به عنوان روش های درمانی موفق در نظر گرفته می شوند. بیوفیدبک یک مداخله موثر برای درمان مشکلات شنوایی و حافظه محسوب می شود. نوار مغز نیز ابزار تشخیصی موثر و حساس در شناسایی سندروم پس از ضربه مغزی است. در حال حاضر برنامه های آموزشی نوروفیدبک و بیوفیدبک بسیار زیاد …

نوروفیدبک و بیوفیدبک، روش های درمانی غیر دارویی ادامه »