آیا بیش فعالی همان اختلال یادگیری است ؟ / مرکز تخصصی درمان اختلال یادگیری با نوروفیدبک

تفاوت بیش فعالی با اختلال یادگیری  آیا بیش فعالی همان اختلال یادگیری است ؟ خیر. این دو نوع اختلال جدا از یکدیگر هستند که البته ممکن است همدیگر را هم در بر گیرند. اختلال بیش فعالی یک نوع اختلال رشدی است نه ناتوانی در یادگیری . این کودکان ممکن است حتی دارای ضریب هوشی بالایی …

آیا بیش فعالی همان اختلال یادگیری است ؟ / مرکز تخصصی درمان اختلال یادگیری با نوروفیدبک ادامه »