بهترین مراکز گروه درمانی

“گروه درمانگر” چه کاری انجام می دهد؟!

آیا به فکر شرکت در “گروه درمانی” هستید و نمی دانید چه چیزی در انتظار شما است؟! قسمتی از انتظارات شما به نوع گروه درمانی انتخابی و قسمتی دیگر به گروه درمانگر و مهارتهایی مورد استفاده او باز می گردد. در زیر برخی از مهارتهای مورد استفاده گروه درمانگر آمده است: گوش دادن فعالانه – …

“گروه درمانگر” چه کاری انجام می دهد؟! ادامه »

مزایای گروه درمانی

گروه درمانی به افراد امکان می دهد که حمایت و تشویق دیگر اعضای گروه را دریافت کنند. افراد شرکت کننده در گروه قادر به دیدن دیگران در راهی هستند که خودشان در آن هستند، و از این طریق می توانند به همدیگر کمک کنند که کمتر احساس تنهایی کنند. اعضای گروه می توانند به عنوان …

مزایای گروه درمانی ادامه »