داروهای ضدافسردگی – مهار کننده های باز جذب سروتونین (SSRI)

[toggle title=”مهار کننده های بازجذب سروتونین چه داروهایی هستند؟” state=”close” ] هرکسی ممکن است هر از گاهی احساس ناراحتی کند، اما در افراد افسرده احساس ناراحتی خیلی شدید است که با زندگی هر روز این افراد تداخل پیدا می کند. به دلیل این ناراحتی عملکرد در خانه یا در محل کار مختل می شود و …

داروهای ضدافسردگی – مهار کننده های باز جذب سروتونین (SSRI) ادامه »