اهمیت زوج درمانی و حل مشکلات زناشویی

اهمیت زوج درمانی: زمانی که صحبت از زوج ها می شود، اولین چیزی که در ذهن ما تداعی می شود یک رابطه عاشقانه که از طریق آن نیازهای جسمی و عاطفی هر دو طرف به کمک یکدیگر برطرف می شود. اما زوج درمانگرها اینطور فکر نمی کنند و با تجربه هایی که در این زمینه …

اهمیت زوج درمانی و حل مشکلات زناشویی ادامه »