مهم ترین پرسش های نوروفیدبک

نوروفیدبک یک روش درمانی جدید است که زیاد در بین مردم شناخته شده نیست، به همین دلیل سوالات زیادی در رابطه با این روش درمانی پرسیده می شود. در این مقاله به رایج ترین سوالات شما در این باره پرسش داده می شود: اگر نوروفیدبک موثر است، پس چرا تاکنون چیزی در مورد آن نشنیده …

مهم ترین پرسش های نوروفیدبک ادامه »