چه مدت باید جلسات درمانی نوروفیدبک را ادامه داد ؟

    با توجه به اثربخشی  علائم در فرد و صلاحدید درمانگر گزارش میکنند که جلسات و اموزش به اندازه کافی رسیده است و البته بعد از 10 الی 15 جلسه اثرات مثبت را مراجع حس خواهد کرد اما تعداد جلسات بیشتر جهت تثبیت علائم می باشد واگر زودتر اقدام به ترک جلسات کنند به …

چه مدت باید جلسات درمانی نوروفیدبک را ادامه داد ؟ ادامه »