سیگار و سلامت روان قسمت 2

سیگار علاوه بر مضرات جسمی، به سلامت روان هم آسیب میزند به عبارت بهتر، یک ارتباط دوسویه بین سیگار و سلامت روان وجود دارد: از یک طرف دیده شده که مصرف سیگار در کسانی که اختلالات روانپزشکی دارند بیشتر است ( 50 درصد همه بیماران روانپزشکی و 70 درصد کسانی که مصرف مواد دارند سیگار …

سیگار و سلامت روان قسمت 2 ادامه »