اثر رفتار درمانی-شناختی بر بی خوابی

رفتار درمانی-شناختی یا (CBT) بیماری بی خوابی به شرح زیر است: ترکیبی از روش های پرورش و تمرین ذهن ( […]

اثر رفتار درمانی-شناختی بر بی خوابی بیشتر بخوانید »