عفونت ادرار در مردان (علل و درمان آن)

در عفونت ادرار باکتری ها به مثانه حمله کرده و در آنجا رشد می کنند. گاهی باکتری ممکن است در کلیه یا در لوله ای که ادرار را از کلیه به مثانه منتقل می کند، باقی بماند. تمام این شرایط عفونت ادرار یا UTI نامیده می شود که در خانم ها رایج تر از مردان …

عفونت ادرار در مردان (علل و درمان آن) ادامه »