درمانگر رابطه ی جنسی چه کاری انجام می دهد؟

درمانگر رابطه ی جنسی می تواند یک روانشناس، مشاور خانواده و ازدواج، یک روانپزشک یا یگ مددکار اجتماعی باشد. این افراد در مسائل جنسی فراتر از مقدار حداقل لازم برای کسانی که مجوز آموزش دارند، آموزش دیده می باشند. تعدادی دانشکده در امریکا وجود دارد که در خصوص درمان روابط جنسی آموزش می بینند. برخی …

درمانگر رابطه ی جنسی چه کاری انجام می دهد؟ ادامه »