بهترین تغذیه برای صرع| نقش رژیم غذایی کتوژنیک در تشنج/صرع

بهترین تغذیه برای صرع رژیم غذایی کتوژنیک (ketogenic diet) باچربی بالا و کربوهیدرات کم رژیم غذایی ویژه ای است که برای کنترل […]

بهترین تغذیه برای صرع| نقش رژیم غذایی کتوژنیک در تشنج/صرع بیشتر بخوانید »