بهترین دکتر ترنس‌سکچوال‌ها

در ملال جنسی (ترنس) چه بیماریهای روانپزشکی شایع اند؟

در ملال جنسی (ترنس) چه بیماریهای روانپزشکی شایع اند؟

در مقاله زیر توضیحاتی توسط خانم دکتر ندا فرزانه روانپزشک، رواندرمانگر و سکس تراپیست در مورد ” در ملال جنسی (ترنس) چه بیماریهای روانپزشکی شایع اند؟ ” برای خوانندگان محترم سایت داده شده است. توضیح کلی بررسی های جدید نشان می دهند که کودکان و نوجوانانی که دارای جنسیت غیر متعارف هستند و یا افراد ترنس …

در ملال جنسی (ترنس) چه بیماریهای روانپزشکی شایع اند؟ ادامه »

در مورد ترانسکچوال (ترنس) بیشتر بدانیم!

در مورد ترانسکچوال (ترنس) بیشتر بدانیم!

تعریف ترانسکچوال (به اختصار ترنس) به افرادی گفته می‌شود که دارای هویت جنسیتی متناقض هستند برای مثال ممکن است فرد آناتومی جنسی مردانه داشته باشد در حالی‌ که از جنسیت خود راضی نباشد یا برعکس . این مسئله در ذهن، رفتار، نگرش و عملکرد جنسی فرد مشخص میشود . در واقع تصمیم فرد برای زندگی …

در مورد ترانسکچوال (ترنس) بیشتر بدانیم! ادامه »