انجام چندکار برایم سخت است؛ چگونه می توانم تمرکز کنم؟

بسیاری افراد تمرکز کردن را کار سختی می دانند، اما در واقع تمرکز مهارتی است که باید آن را بهبود بخشید. برای بالا بردن تمرکز: کم کردن چیزهایی که باعث حواس پرتی شما می شوند: تلویزیون را خاموش کنید، تلفن خود را در جایی دور از خود و روی حالت بی صدا قرار دهید و …

انجام چندکار برایم سخت است؛ چگونه می توانم تمرکز کنم؟ ادامه »