بلفارواسپاسم

فرزند من مدام پلک هایش را به هم فشار می دهد˓،یعنی بلفارواسپاسم دارد؟

فرزند من مدام پلک هایش را به هم فشار می دهد˓،یعنی بلفارواسپاسم دارد؟ بلفارواسپاسم یا همان حرکت غیر ارادی پلک هر چند ثانیه در طول یک یا دو دقیقه است. گاهی اوقات اسپاسم به اندازه کافی قوی است که بیمار قادر به باز کردن چشم نیست. این بیماری معمولا خوش خیم است. اگر چه علت …

فرزند من مدام پلک هایش را به هم فشار می دهد˓،یعنی بلفارواسپاسم دارد؟ ادامه »

بستن غیرارادی پلک (چشم) و جمع شدن صورت

بلفارواسپاسم یک بیماری مزمن است، که اغلب به تدریج بدتر می شود . اگر چه هیچ درمان قطعی در حال حاضر وجود ندارد ولی گزینه های درمانی بسیار عالی در دسترس است. از آنجا که این بیماری اغلب با وجود درمان پیشرفت می کند، بیماران ممکن است ناامید شوند وبا توسل به راه حل های غیر …

بستن غیرارادی پلک (چشم) و جمع شدن صورت ادامه »

بسته شدن غیر ارادی چشم ها یا بلفارواسپاسم

بلفارواسپاسم نوعی حرکت غیر ارادی پلک هر چند ثانیه یکبار در طول یک یا دو دقیقه است. این حرکات گاهی منجر به بسته شدن کامل چشم می گردد. حالت دوطرفه،مزمن وغیر قابل کنترل بلفارواسپاسم را نوع بلفارواسپاسم خوش خیم می گویند.اگر چه علت بلفارواسپاسم معمولا مشخص نیست ولی شرایط زیر می توانند در همراهی با …

بسته شدن غیر ارادی چشم ها یا بلفارواسپاسم ادامه »