نحوه آرام شدن کودک در علوم اعصاب

  هر پدر و مادری که تجربه بچه داری داشته اند و همچنین پرستاران کودک و اغلب در همه جای دنیا نیز به همین صورت است که کودکی که ناآرام است را اگر بغل کنید و در اتاق بچرخانید آرام میشود حال علوم اعصاب به بررسی این پدیده پرداخته است.   در این مطالعه برای …

نحوه آرام شدن کودک در علوم اعصاب ادامه »