بسته شدن چشم

فرزند من مدام پلک هایش را به هم فشار می دهد˓،یعنی بلفارواسپاسم دارد؟

فرزند من مدام پلک هایش را به هم فشار می دهد˓،یعنی بلفارواسپاسم دارد؟ بلفارواسپاسم یا همان حرکت غیر ارادی پلک هر چند ثانیه در طول یک یا دو دقیقه است. گاهی اوقات اسپاسم به اندازه کافی قوی است که بیمار قادر به باز کردن چشم نیست. این بیماری معمولا خوش خیم است. اگر چه علت …

فرزند من مدام پلک هایش را به هم فشار می دهد˓،یعنی بلفارواسپاسم دارد؟ ادامه »

بستن غیرارادی پلک (چشم) و جمع شدن صورت

بلفارواسپاسم یک بیماری مزمن است، که اغلب به تدریج بدتر می شود . اگر چه هیچ درمان قطعی در حال حاضر وجود ندارد ولی گزینه های درمانی بسیار عالی در دسترس است. از آنجا که این بیماری اغلب با وجود درمان پیشرفت می کند، بیماران ممکن است ناامید شوند وبا توسل به راه حل های غیر …

بستن غیرارادی پلک (چشم) و جمع شدن صورت ادامه »