چرا خانم ها بیشتر از آقایان دچار افسردگی می شوند؟

در اینجا حقایقی را در ارتباط با افسردگی در خانم ها بیان می کنیم: در امریکا حدود 15 میلیون نفر سالانه دچار افسردگی می شوند که اکثریت آنها خانم هستند. متاسفانه دو سوم از آنها کمک مورد نیاز را دریافت نمی کنند. افسردگی در خانم ها بسیار رایج می باشد. در حقیقت خانم ها دو …

چرا خانم ها بیشتر از آقایان دچار افسردگی می شوند؟ ادامه »