عادت های مطالعه ای بهتر برای کودکان با اختلال بیش فعالی / کم توجهی

[metaslider id=14374]     منبع: http://www.webmd.com/add-adhd/childhood-adhd      مریم عبداللهی ، روانشناس و نوروتراپیست