داروهای ضدافسردگی و اضافه وزن ناشی از آنها

در یک همایش اجتماعی از یک روانپزشک که متخصص مسائل نوجوانان و دوران بلوغ بود، پرسیدم که آیا تاکنون بیماری به خاطر ترس از افزایش وزن به مصرف دارو روی آورده است؟ پاسخ وی این بود: ” همیشه همین طور است. این اولین چیزی است که آنها به دنبالش هستند. زمانی که نام دارو ذکر …

داروهای ضدافسردگی و اضافه وزن ناشی از آنها ادامه »