درمان آرتروز

10 غذای مفید برای درمان آرتروز | از بهترین دکتر ارتوپد بپرسیم

در این مقاله، مفیدترین غذاهای شناخته شده بر اساس اعلام انیستیتوی آرتروز آمریکا را معرفی می کنیم که خوردن آنها باعث بهبود درد و کاهش ورم ناشی از ستئوآرتریت می شود.