باورهای نادرست عامیانه زنان و مردانه درباره رابطه جنسی

  بر اساس آموزه ها و تربیت جنسی از دوران کودکی و تجارب کسب شده در مراحل مختلف زندگی و مسائل فرهنگی و گاها مذهبی  در ذهن هریک از ما باورهایی شکل می گیرد که بعضا اشتباه و مملو از خطای شناختی است و همین امر باعث ایجاد مشکلات در رفتار جنسی  وبه طبع زندگی …

باورهای نادرست عامیانه زنان و مردانه درباره رابطه جنسی ادامه »