بازی های مربوط به بیش فعالی

چند ساعت بازی های کامپیوتری به کودکان اجازه دهیم؟

بازی‌های کامپیوتری احتمال دارد مهارت‌های حرکتی کودک، زمان عکس‌العمل و حتی فعالیت‌های آکادمیک او را تحکیم کنند، ولی بررسی‌های مشخص کرده اند که بازی بیشتر از اندازه میتواند با اختلالات اجتماعی و رفتاری رابطه‌ی مستقیم داشته باشد. پژوهشگران اسپانیایی متوجه شدند که پیشرفت مهارتی دست کم با ۸ ساعت در هفته ممکن است و کودکانی …

چند ساعت بازی های کامپیوتری به کودکان اجازه دهیم؟ ادامه »

بازی درمانی و پیشرفت کودک

      مجله خانواده مقاله ای به چاپ رسانیده که درآن ازاستراتژی همکاری با خانواده ها با هدف درمان کودک سخن گفته است. مشکلاتی که دراین مقاله ذکرشده عبارتند از: بازی درمانگرانی که اساس درمان خود را بر بازی درمانی کودک محور قرارمی دهند از تکنیک های خاص یا وسایل بازی خاصی استفاده نمی …

بازی درمانی و پیشرفت کودک ادامه »

بازی هایی که بیشتر می توانید با آنها ، کودکان بیش فعالتان را کنترل کنید

  کودکان بیش فعال نیاز دارند تا کارهای روزمره را به آنها یاآوری کنید و بهترین حالت یاد آوری که جنبه مفرح و شادی بخش هم داشته باشد موسیقی است ، موسیقی به حافظه و یادگیری انها نیز کمک میکند.