بازی هایی برای افزایش تمرکز کودکان

کودکان اغلب دچار چالش های توجه و تمرکز هستند. اما زمانی که قرار است فعالیتی را انجام دهند، قبل از تسلیم شدن تلاش زیادی می کنند. اگر کودکی دارید که در طول انجام فعالیت های چالشی تمرکز خود را از دست می دهد، در ادامه استراتژی هایی ارائه می شوند که به افزایش دامنه توجه …

بازی هایی برای افزایش تمرکز کودکان ادامه »