اختلال دو قطبی در بارداری

اختلال دوقطبی می تواند در حین بارداری وخیم ترشود: زنان باردار یا کسانی که به تازگی مادر شده اند با این اختلال، هفت برابر بیشتر در معرض خطر می باشند.   دو برابر شدن خطر عود کردن بیماری: ۵۰درصدخطر وقوع دوباره بیماری در طی ۲ هفته در صورت قطع ناگهانی درمان: علائم دوقطبی در ۴۰درصدبارداری …

اختلال دو قطبی در بارداری ادامه »