اهمیت خواب و ایجاد امنیت برای نوزاد

کتاب ها و مشاوران زیادی توصیه می کنند که نوزاد خود را طوری عادت دهید که نیمه شب گریه نکند و به این ترتیب مادر نیز فرصت خوابیدن داشته باشد. به این ترتیب که نوزاد را طوری تربیت کنید که برای اعلام درخواست های خود گریه نکند، مگر زمانی که این نوع برقراری ارتباط باعث …

اهمیت خواب و ایجاد امنیت برای نوزاد ادامه »