اطلاعات مهم و عوارض آکاربوز | آکربوس (Acarbose )

علل تجویز آکاربوز آکاربوز برای درمان دیابت نوع 2 (وضعیتی که بدن به طور معمول از انسولین استفاده نمی کند و بنابراین نمی تواند میزان قند خون را کنترل کند) استفاده می شود. آکاربوز با کاهش فعالیت مواد شیمیایی خاصی که غذا را تجزیه می کند برای کاهش قند به خون شما کمک می کند. …

اطلاعات مهم و عوارض آکاربوز | آکربوس (Acarbose ) ادامه »