بهبود زندگی افراد افسرده (2)

  زمان بیشتری را با خانواده خود بگذارید: خانواده شما باید احساس دوست داشته شدن و پشتیبانی را به شما بدهند، بنابراین سعی کنید زمان زیادی را با آنها بگذرانید. اگر خانواده شما دور از شما زندگی میکنند ، زمانی را برای تماس های تلفنی با آنها قرار دهید. اگر یک دوست یا عضوی از …

بهبود زندگی افراد افسرده (2) ادامه »