روان شناسی فرا فردی چیست و چگونه اثر می کند؟

روان شناسی فرا فردی روان شناسی فرا فردی ( یا همان مشاوره فرا فردی ) رویکردی انسان مدار یا انسان گرایانه در برابر روش های روان درمانی دارد که توسط روان شناس آمریکایی، آبراهام ماسلو در دهه 1960 پیشرفت و گسترش یافت. واژه ‘transpersonal‘ به معنای ” در ورای و آن سوی فرد” است که …

روان شناسی فرا فردی چیست و چگونه اثر می کند؟ ادامه »