انعطاف پذیری روانی و 6 فرایند اصلی ACT

  (درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (Acceptance and Commitment Therapy ) یا ACT ، موج سوم درمان های شناختی-رفتاری است)       شش فرآیند اصلی در ACT عبارتند از:                                    1-تماس ( ارتباط ) با لحظه حال یعنی بودن به لحاظ روحی و روانی در حال حاضر به معنای اتصال آگاهانه با …

انعطاف پذیری روانی و 6 فرایند اصلی ACT ادامه »