چطور با یک دانش آموز دارای تیک در کلاس درس همراه شویم ؟

    تیک ها رفتارهای بیانی و حرکتی تکرار شونده هستند. اگر شما دانش آموزی دارای تیک را دارید، مطالب پایین چندین پیشنهاد در ارتباط با این است که چطور محیط کلاس را برای خود و دانش آموزان پویا و کارامد تر کنیم. گام ها  اگر شما می دانید که یک دانش آموز تیک دارد، …

چطور با یک دانش آموز دارای تیک در کلاس درس همراه شویم ؟ ادامه »