انواع تمرین های اسکوآت

انعطاف پذیری مغز چیست؟!

      انعطاف پذیری مغز یا  همان شکل پذیری سلسله اعصاب مغز، واژه ای است که توسط متخصصان علم عصب شناسی به کرات استفاده می شود و به توانایی مغز به تغییر در هر دوره سنی اشاره دارد. همان طور که می دانید، انعطاف پذیری نقش مهمی را در رشد و نمو مغز یا …

انعطاف پذیری مغز چیست؟! ادامه »