بازی انفرادی با کودکان مبتلا به اوتیسم

چه چیزی بازی انفرادی با کودک مبتلا به اوتیسم را با دیگر بازی ها متفاوت می کند؟ آنچه اینگونه بازی را متفاوت می سازد، این است که والدین در زمان بازی در حال انجام کار می باشد و کودک سرگرم شده و لذت می برد. به مرور زمان والدین یا درمانگر نیز از این بازی …

بازی انفرادی با کودکان مبتلا به اوتیسم ادامه »