قلیان مضرتر است یا سیگار ؟

  قلیان از روش های استفاده از تنباکو در قدیم و در فرهنگ های مختلف قابل استفاده بوده است ، اگر چه اغلب خیلی از افراد فکر می کنند که قلیان بی ضرر است اما بر اساس یک مطالعه جدید که در مجله اپیدمیولوژی سرطان به چاپ رسیده است نشان داده شده که آسیب های …

قلیان مضرتر است یا سیگار ؟ ادامه »