سنی که خانم ها کمتر از اندامشان رضایت دارند!

در یک مطالعه جدید که در مجله زنان وپیری منتشر شد نشان داده شده است که اکثر زنان 50 ساله و مسن تر خیلی احساس رضایت از خود ندارند و از اندام خود راضی نبوده و خوشحال نیستند. تحقیقات نشان داده است که زنانی که از اندام خود راضی هستند بیشتر در انجام فعالیت های …

سنی که خانم ها کمتر از اندامشان رضایت دارند! ادامه »